Hacking är oönskat: Tiktok tar bort handböcker och handledningar

Behovet av IT-säkerhetsexperter ökar i hela världen. Trots detta raderar plattformar för sociala medier innehåll som förmedlar kunskap på detta område. Tiktok sägs vara särskilt aggressiv när det gäller att ta itu med hackande tiktoks.

Sociala medier är populära informationskällor, särskilt bland yngre användare. Tiktok är inget undantag. Här kan man inte bara lära sig hur man korrekt urkärnar en persika, utan också hur man hackar sig in på en webbplats. “Det ser ut som om vi har en match om administratörsbehörighet”, säger Serena DiPenti i en Tiktok. DiPenti delar regelbundet med sig av tips om hackning till sin publik på plattformen under aliaset shenetworks. DiPenti visar ett verktyg som kallas Hydra, som används för att knäcka lösenord. Webbplatsen som visas i videon är inte ett riktigt mål för attacken. DiPenti använder TryHackMe, en tjänst som gör det möjligt för människor att testa och utveckla sina egna hackningskunskaper i en kontrollerad miljö.  Samtliga erbjudanden leder kvalitativa bettingsajter som uppfyller kraven runt svensk spellicens och som bjuder på spelupplevelser i toppklass.

Klipporna avlägsnas trots meddelanden.

Detta hindrade dock inte Tiktok från att ta bort videon. Anledningen är plattformens policy för trakasserier och mobbning. Ett annat DiPenti-klipp måste också tas bort – trots att det uttryckligen anges att det är en utbildningsvideo. DiPenti fick till och med sitt konto tillfälligt avstängt.

Om du vill skydda dig mot hackarattacker, eller kanske till och med arbeta som professionell penetrationstestare, måste du förstå hur hackare arbetar. Känn till deras tekniker, förstå hur de tänker. Innehåll som DiPentis är underhållande för användare av sociala medier och introducerar dem till ämnet utan att överväldiga dem.

“Om du inte är medveten om potentiella säkerhetshot har du inget sätt att skydda dig”, säger DiPenti till Motherboard. “Säkerhetspersonal lägger ner tid och kraft på att skapa dessa tiktoks – om de måste förvänta sig att allt ska tas bort omedelbart kommer de att sluta.”

Dubbel moderering gör det möjligt för skapare att censurera sig själva

Andra konton har samma problem. Jonathan Boring, en annan skapare av cybersäkerhet, beskrev hur han skyddar sitt innehåll genom att censurera sig själv: Han undviker att använda termer som “hack”, “hacking”, “hacker” eller namn på särskilda hackverktyg i sina tiktoks. Videor som har något som helst att göra med cybersäkerhet eller hackning raderas nästan alltid. De återställs ofta, men endast om författarna motsätter sig att de tas bort. De vars Tiktoks alltför ofta anses bryta mot gemenskapens riktlinjer riskerar också att förbjudas. Det kan ta över 48 timmar att behandla ett överklagande, säger Boring till Motherboard.

Pinterest testar idé Pin Sharing direkt till Facebook och Instagram Stories

Pinterest vill hjälpa användarna att maximera marknadsföringsvärdet av sina Idea Pins, med ett nytt alternativ som gör det möjligt att dela direkt till Instagram och Facebook Stories, komplett med ett vattenmärke från Pinterest.

Som framgår av den här tweeten från @whimchic kommer den nya processen att göra det möjligt för användare att åter dela sina Idea Pins via alternativet “Skicka”, med både Facebook och Instagram Stories listade som distributionskanaler.

Vilket kan vara ett bra sätt att maximera dina Pin Stories – jag menar Idea Pins – genom att dela dem till en potentiellt mycket bredare publik i Facebooks appar.

Det skulle kunna vara ett stort lyft för e-handelsvarumärken som vill öka medvetenheten, med direkt koppling till sin Pin-närvaro. Naturligtvis kan du också öppna en Facebook- eller Instagrambutik för att underlätta konverteringar, men om Pinterest är mer din grej, och Idea Pins är ett funktionellt sätt för dig att skapa övertygande innehåll, kan det hjälpa dig i din process.

Och Idea Pins har en del praktiska funktioner, som det lättåtkomliga “Ghost Mode” som hjälper till att rama in varje bild, och det nyligen uppdaterade musikkällarverktyget, som nu gör att alla spår du väljer spelas upp kontinuerligt genom alla dina Idea Pin-ramar, utan att du behöver redigera in det manuellt varje gång.

Att underlätta sammankoppling mellan Stories-verktyg kan också bidra till att öka värdet av dina ansträngningar, i huvudsak genom att återpublicera – även om det också är värt att skapa unikt innehåll för varje plattform, där det är möjligt, eftersom det kan bli upprepande att bara återpublicera samma innehåll på alla plattformar, och det kan misslyckas med att dra nytta av de individuella styrkorna hos varje nätverk och funktion.

Därför är vattenmärket på Pinterest viktigt här – markeringen kommunicerar att det finns mer till den här historien på Pinterest, vilket hjälper till att leda människor tillbaka till dina Pins, i motsats till att lämna det som en fristående kopia av ditt innehåll i Idea Pin.

Pinterest har bekräftat för SMT att det nya delningsalternativet testas, men att det inte är tillgängligt för alla ännu.

Facebook presenterar nya verktyg för företagsanslutningar, inklusive en utvidgning av Click-to-Message

Det finns en del att ta till sig här.

I dag har Facebook tillkännagivit en rad nya verktyg som ska hjälpa företag att etablera mer direkta kontakter med potentiella kunder, med särskilt fokus på personliga meddelanden, samtidigt som man också vill förbättra upptäckten av företag och tillhandahålla nya hanteringsalternativ för att underlätta företagsverksamhet och räckvidd.

Uppdateringarna är en del av Facebooks bredare satsning på företag, som inkluderar Facebook Shops, där Facebook vill se till att “den bästa dollarn som människor spenderar varje dag” går till Facebook.

Vilket är ett något märkligt uttalande, men det finns ändå några värdefulla och potentiellt viktiga nya element i den här nya versionen.

Här är vad som kommer till dina företagsverktyg på Facebook.

För det första lanserar Facebook nya annonsalternativ för klick till meddelanden, vilket kommer att utöka din kapacitet att engagera dig med kunder i olika meddelandeappar.

“Företag kan redan köpa annonser som uppmuntrar människor att skicka meddelanden till dem, oavsett om det är i Messenger, Instagram Direct eller WhatsApp. Nu kan företag välja alla meddelandeplattformar där de är tillgängliga för att chatta, och vi kommer att förvalta chattappen i din annons baserat på var det är mest troligt att en konversation kommer att äga rum.”

Som du kan se på den här bilden kommer Facebooks system nu, när du skapar en meddelandeannons, att upptäcka den meddelandeplattform som används mest av den enskilda användaren och sedan uppmana dem att skicka ett meddelande till ditt varumärke på den tjänsten.

Vilket kan vara fördelaktigt – enligt Facebook vill 75 % av de vuxna kommunicera med företag via meddelanden. Vilket verkar högt, men även om det stämmer delvis, kan det ge ökad respons om man ger varje individ möjlighet att kontakta dig på den meddelandeplattform som de föredrar.

Och när du väl har den mer intima kontakten kan det vara ett värdefullt verktyg för engagemang och interaktion, och bygga upp en mer personlig, direkt relation med varje användare. Alla varumärken kommer inte att dra nytta av click-to-message-annonser, men att kunna införliva alla Facebooks meddelandeplattformar på det här sättet kan vara ett bra övervägande för dina experiment.

Värt att notera också att Facebook också gjorde Login Connect med Messenger allmänt tillgängligt idag.

Facebook fortsätter med meddelandetemat och kommer nu också att göra det möjligt för företag att lägga till en WhatsApp-klick-till-chatt-knapp i sin Instagram-profil.

Tanken är att detta ska hjälpa till att effektivisera företagens svar genom att ge mer kontext före chatten, samtidigt som det också kan begränsa den information som krävs för att ge en offert för din fråga.

Det liknar de automatiserade svarsalternativ som Facebook har tillhandahållit i Messenger under en tid, men genom att införliva det i Facebook direct läggs ytterligare ett sätt till för att återigen väcka konversation och få den första interaktionen att röra på sig, vilket genererar varmare leads.

Facebook påpekar också att man planerar att testa liknande på Instagram under de kommande månaderna.

På en annan front lägger Facebook också till nya funktioner för e-post och meddelanden till sin hanteringsplattform Business Suite, vilket kommer att göra det lättare för företag att hantera hela sin marknadsföring och sitt uppsökande flöde från appen.

Det viktigaste tillägget på den här fronten är möjligheten att skicka e-postmeddelanden för återmarknadsföring från Business Suite.

Facebook testade en liknande kapacitet i sin Pages-app förra året, vilket gav företag möjlighet att skicka skräddarsydda marknadsföringsmejl via sin Facebook-sida. Utvidgningen av e-postverktygen i Business Suite tjänar samma syfte och flyttar Facebooks marknadsföringsverktyg till en bredare kategori, med mer kompletta CRM-funktioner via Facebooks appar.

Vilket kan vara bra, men det kan också leda till att fler företag bygger ett större beroende av Facebook. Vilket inte alltid har slutat så bra för varumärken tidigare.

Utöver detta lägger Facebook också till ett nytt alternativ för filhanterare i Business Suite, vilket gör det enklare att hantera ditt Facebook-innehåll via appen, samtidigt som Facebook också lägger till Post Testing, genom vilket varumärken kommer att kunna jämföra flera versioner av ett inlägg för att se vilken version som människor är mer benägna att engagera sig i.

Med hjälp av denna process kan företag ladda upp upp till fyra versioner av sina inlägg, som Facebook sedan testar med en urvalspublik för att samla in svarsdata. Du kan sedan lägga annonsutgifter bakom vinnaren, vilket kan ge bättre resultat.

På en annan front testar Facebook också ett nytt alternativ kallat “Work Accounts”, som kommer att göra det möjligt för företagsledare att använda Facebooks annonsverktyg via en separat profil i förhållande till deras personliga inloggning.

Trehundratusen kronor extra

Nu siktar kommunen framåt och höjer ambitionerna ytterligare för att få fler entreprenörer i det som ska vara företagsamma Linköping i framtiden.

Linköping gör ytterligare satsningar på en dryg halv miljon kronor genom att man höjer med 200 000 kronor från kommunstyrelsens nuvarande anslag på 750 000 till 950 000 och genom att höja från utbildningskontorets sida också från 400 000 till 500 000.

 Genuin Linköpingssatsning

Dessa satsningar är till för att främja entreprenörskap och företagande för förskole- och grundskoleelever, gymnasieelever och vuxna. Ökade bidrag till entreprenörskapskedjan ger organisationerna FramtidsFrön, Ung Företagsamhet som har sitt ursprung just i Linköping förbättrade möjligheter att fortsätta sitt framgångsrika arbete. Även NyföretagarCentrum är med i den nya given.

– Det är bra att Linköpings elever redan i grundskolan får förståelse för företagande och att flera förhoppningsvis därmed vill bli företagare i framtiden, säger Jakob Björneke (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Det ska börjas i tid

FramtidsFrön är en ideell förening som startade 2002 i Linköping och arbetar för att främja attityder till entreprenörskap samt att utveckla det entreprenöriella förhållningssättet inom grundskolan. Barn- och ungdomsnämnden ökar anslaget från 400 000 till 500 000 kronor från och med 2018.

Ung Företagsamhet (UF) grundades vid Linköpings universitet 1980 och har sedan dess i hela landet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom UF-företagande. Bildningsnämnden fördubblar nu anslaget till UF för att fler elever vid fler program ska kunna driva UF-företag.

– Nu höjer Linköping ambitionerna för att Ung Företagsamhet (UF) ska sprida verksamheten till fler lärare och elever. Inte minst kan yrkesutbildningarna stärkas genom utbildning i entreprenörskap och företagande, men möjligheten till UF-företagande ska finnas på alla program. Att driva UF-företag kan öka motivationen i skolarbetet och bättre förbereda eleverna framtida jobb genom kunskaper i företagande och ökad förmåga att ta initiativ och samarbeta, säger Karin Granbom Ellison (L), bildningsnämndens ordförande.

Stiftelsen NyföretagarCentrum arbetar med kostnadsfri rådgivning för att hjälpa fler att förverkliga sina drömmar om eget företagande. Kommunstyrelsen ökar nu grundanslaget med 200 000 kronor till 950 000 kronor från och med 2017.

– Nu stärker vi förutsättningarna för att nya företag ska kunna växa fram och utvecklas i Linköping. Med mer resurser stärker vi nya företagares tillgång till stöd och rådgivning, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Hagdahlsakademien har utsett bästa skolmaten

Hagdahlsakademien har nu utsett länets bästa skolmat och äldremat. Akademiens pris för Skolbarns Matvanor gick till Hällaskolan i Borensberg.

– Skolan serverar flera rätter och det betyder att det finns en valfrihet för eleverna som går här, det tycker vi är jättebra. Det finns även vegetariskt alternativ, plus att det alltid erbjuds ett fint varierat salladsbord varje dag. Något som vi i akademien tycker är väldigt bra är också att flera ur personalen äter med eleverna, samt att skolan satsar på närproducerade och ibland ekologiska råvaror, säger Johnny Ludvigsson, ledamot i Hagdahlsakademien.

Mat i äldrevården

Hagdahlsakademiens pris Bra mat i Äldrevården gick till Vifolkagården i Mantorp. Priserna är på 10 000 kr vardera plus ett diplom och delas ut under Hagdahlsdagen den sjätte februari 2018.

– De har stort engagemang, hemlagad mat, hembakat bröd och salladsbord. De boende får vara med och önska rätter, det ordnas olika arrangemang exempelvis vid högtider, de har renoverat sin matsal och anhöriga får vara med och äta. En annan viktig sak är att de som bor på Vifolkagården håller vikten, vilket många äldre inom äldrevården inte gör, utan de går ner i vikt på grund av att de inte får i sig den näring de behöver, säger Johnny Ludvigsson.

Teatergruppen utlovar skrattfest

Klassiska farser på ett nyskapande vis, det är vad teatergruppen Kulturaktörerna bjuder på när de årligen intar Landeryds hembygdspark. Den här gången är det Stefan & Krister-föreställningen ”Där fick du” som ska fylla sommarscenen med skratt och glädje. – Vi vill skapa en tradition här ute, säger medlemmen och skådespelaren Rebecka Dellskog.

Det var för fem år sedan som hon, tillsammans med ett gäng teaterkollegor, bestämde sig för att prova sina egna vingar och göra verklighet av de drömmar och mål som de alla hade. De skapade Kulturaktörerna, först med visionen att sätta upp en egenskriven musikal på Ekenäs Slott, en vision som fortfarande lever kvar, men där och då valde de att börja i en mindre skala, något som har fallit väl ut.

Teatertradition

– Vi kände att vi ville bygga upp någonting innan vi gav oss på vår stora produktion så jag och Jenny Andreen började med dockteater. Vi valde tre folksagor som vi skrev musik till och sedan tillverkade vi kasperdockor till föreställningen som gick av stapeln vid Dahlbergs Café i Gamla Linköping. Det höll vi på med i två år ungefär, därefter hamnade vi här ute i Landeryds hembygdspark, berättar Rebecka och kollegan Jocke Gustavsson fyller i:

– Det finns en teatertradition här ute och jag själv var inblandad när Jippi Kulturproduktioner var aktiva och satte upp sina större produktioner. Det initiativet tog ju tyvärr slut, vilket vi i Kulturaktörerna tyckte var synd, så vi bestämde oss för att ta över och redan från första året gick det betydligt bättre än vad vi hade räknat med.

Modernare fars

Under sommaren år 2014 satte gruppen upp sin första fars i hembygdsparken, ”Hemvärn och Påssjuka”, och därefter har verksamheten växt och fått allt större uppmärksamhet. Premiären följdes upp av klassikerna ”Söderkåkar” och ”Fars Lille Pojk”, men i år har Kulturaktörerna valt en mer modern fars, nämligen Krister Classons ”Där Fick Du”, som blev en succé med buskisduon Stefan & Krister i slutet av 1990-talet. Årets föreställning har premiär den 12 augusti och spelas totalt åtta gånger fram till den 27:e samma månad.

Stort ansvar

– Vi känner ett stort ansvar för att hålla den här typen av teater vid liv, men också för att låta formen utvecklas med åren. Något vi ofta diskuterar är genusfrågorna, i farserna är kvinnorna ofta med för männens skull, men vi försöker att ändra på det och få en mer modern balans. Därför har vi valt att lägga till en kvinnlig karaktär i årets föreställning, berättar Rebecka och avslutar:

– Vi vill även skapa en tradition här ute i hembygdsparken, sommarteatern ska vara en självklarhet. Linköping behöver det.

Utbildar yogalärare efter årstiderna

I en källare alldeles intill Kristinaplatsen i centrala Norrköping finns Östergötlands enda yogautbildning. Strax står den första kullen redo att ge sig ut i verkligheten. Nu planerar initiativtagarna Kia Dock och Tina Hedrén att utbilda fler adepter i yogaformen Seasonal yoga.

Antalet yogautövare blir allt fler och idag är yogan mer populär än någonsin tidigare. I höstas drog Kia Dock och Tina Hedrén igång länets första yogautbildning med Seasonal yoga, som är en form av Hathayoga.

– Här plockar vi in de olika årstidernas energier och funktioner i de flödande yogapositionerna, säger Kia Dock.

Hon förklarar med våren som exempel.

– Då händer det saker i naturen och då är det också mycket kraft och energi i yogan. På vintern och hösten är yogan lugnare, precis som naturen går ner i varv då.

Mer än positioner

I snart fyra år har hon drivit Kias Body in Balance vid Kristinaplatsen. Utbildningen, som hon leder tillsammans med Tina Hedrén, omfattar 200 lärarledda timmar. Det tar ett år att utbilda sig till yogalärare, men det är inte bara olika positioner som ska övas in.

– Vi fördjupar oss bland annat i yogans filosofi, de inre organens funktion och kost. Det handlar om att skapa en helhet, säger Kia.

Snart avslutar de första deltagarna sin grundutbildning och redan nu är ansökan öppen för den andra omgången som startar i höst. För dem som snart ska examineras kommer Kia och Tina att starta en påbyggnadsutbildning.

Intresse som växer

– Intresset för yoga är stort och det märker vi av här också. Efter utbildningen kommer många att starta en egen verksamhet och hålla klasser, men det finns också de som bara vill göra det här för sin egen skull och kunna fortsätta att praktisera på egen hand, säger Kia.

Efter att ha blivit godkänd kan man bli internationellt certifierad genom den ideella organisationen Yoga alliance.

Både Kia och Tina har mångårig erfarenhet av yoga och har betraktat yogans utveckling från flumstämpel till en accepterad träningsform som tagit sig in på både gym och arbetsplatser.

– Jag tror yogan har blivit så populär för att fler upptäcker att den behövs. Vi lever rätt krävande liv och behöver pauser för återhämtning, säger Kia. 

Hatha Yoga

Hathayogans mjuka, fysiska positioner (asanas) hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer som exempelvis ashtanga vinyasa. Positionerna kombineras med andningsövningar (pranayama) och olika meditationstekniker för att uppnå balans mellan kropp och sinne.

Fotboll när den är som bäst

Som Sveriges största sport kan fotbollen påverka och göra skillnad, det vet vi, men det gäller också för föreningarna att förvalta det ansvaret. För LFC är det inte bara titlar och guldjubel som gäller, utan även ett samhällsengagemang som är minst lika viktigt, ett engagemang som gör Linköping till en bättre stad.

Det råder väl knappast några tvivel om att klubben genomsyras av en stor dos positivism just nu. Som regerande svenska mästare har tjejerna från Linköping genomfört en imponerande säsongsinledning, vunnit sju av åtta matcher och dessutom kvalificerat sig till sin fjärde raka final i Svenska Cupen. Trots en stor förändring i spelartruppen har Kim Björkegren & Co. verkligen lyckats med lagbygget.

Fortsätter stjärnorna på den inslagna vägen även efter uppehållet, med start på söndag hemma mot Kvarnsvedens IK, kommer även 2017 att bli ett roligt år för alla LFC-fans. Jag tror också att fortsatta framgångar skulle föda nya initiativ och ge ytterligare kraft till klubbens samhällsengagemang, som redan nu är ett föredöme.

Att föreningen stärkt flickfotbollen i Linköpings kommun är ett faktum. Sedan de startade projektet FadderAkademin år 2014 har antalet registrerade spelare ökat med cirka 25 procent samtidigt som antalet lag blivit betydligt fler. Lägg därtill fotbollsfestivalen Winning Ground som är ett “statement” för dam- och flickfotbollen och som antagligen gjort avtryck långt utanför närområdet.

När det finns något ytterligare syfte, mer än bara mål, vinster och förluster, då är fotbollen som allra allra bäst.

Lyfte den lokala musikscenen

Location East gick av stapeln

Det blev en heldag med lokalproducerad musik när endagarsfestivalen Location East gick av stapeln på Hallarna i helgen. Vår tidning träffade kvartetten bakom arrangemanget, dagarna före.

– Vi vill uppmärksamma de lokala artisterna och samtidigt främja Norrköping som musikstad, säger Adina Henriksson.

Tillsammans med Decireé Åkesson, Erica Damgaard och Linnea Larsson arrangeras festivalen som en del i det projektarbete som ingår i utbildningen på Kultur, samhälle och mediegestaltning på Linköpings Universitet där de går andra året.

– Norrköping är redan en musikstad med många arrangemang, men vi tycker att producentsidan saknas, säger linnea Larsson.

Idogt arbete

I två månader har de arbetat intensivt med att gräva i stadens musikskatt och skapa samarbeten för vad som skulle bli endagarsfestivalen Location East. Till sin hjälp har de haft flera etablerade kulturproducenter.

– Vi har haft ett helt otroligt stöd, inte minst från kommunen. Det är skönt att ha folk i ryggen som kan sin sak, säger Decireé Åkesson.

På uppgång

Under lördagen fick tolv akter i olika genrer, allt från singer songwriters till pop och elektroniskt, chansen att visa upp sig.

– Flera av artisterna har precis släppt nytt och fått skivkontrakt medan andra är på uppfart att slå igenom. Vi hoppas att festivalen blir en möjlighet för artisterna att mötas och utbyta erfarenheter, säger Decireé Åkesson.

Vill utveckla

Även om de medger att de tagit sig an en väl seriös uppgift, har kvartetten fått blodad tand.

– Det vore jätteroligt att kunna utveckla festivalen även till andra orter här i länet, säger Adina Henriksson.

– Vi är duktiga på det här så det vore spännande att få sprida den, foyller Decireé Åkesson i.

Boulebana invigd i Skäggetorp

I lördags invigdes en ny boulebana i Skäggetorp. Det är efter ett samarbete mellan Willhem och lokala hyresgästföreningen i Skäggetorp som man bland annat fått tillstånd boulebana samt en hel del annat som ska leda till gemensamma mötesplatser.

I området kring Väpnaregatan fram kom det önskemål om en Boulebana. En önskan som n blivit förverkligad.

Skapar mötesplatser

Peter Särud, fastighetschef  Willhem, var den som klippte bandet för den nya boulebanan och han invigningstalade tillsammans med Tommy Blomqvist från Hyresgästföreningen därefter bjöds besökarna på korv och kaffe.

– Vi har har sedan länge ett gott samarbete med hyresgästföreningen lokalt och sedan tre år tillbaks håller vi tillsammans på med ett trädgårdsprojekt som går ut på att utvecklas utemiljön i kvartersparkerna vid vårt fastighetsbestånd i Skäggetorp, berättar Peter Särud och fortsätter.

– Vi arbetar etappvis med detta och tillsammans med hyresgästerna tittar över hur kvarteret ser ut idag och vad vi kan göra för att utveckla det.

Viktigt med trygghet

I samma kvarter som boulebanan ligger har man också tagit fram grillplatser, rensat bland buskar, skapat tryggare och trivsammare miljöer.

– Vi har monterat ny utebelysning och helt enkelt skapat bättre förutsättningar för en gemensam mötesplats för de boende. Vårt mål har varit att skapa mötesplatser där alla oberoende av ålder, nationalitet och kön ska trivas tillsammans, känna sig trygga i att umgås med varandra.