Videos – Svenska

Social Summit 2017: Inledningsanföranden

17.11.2017

Social Summit 2017: Inledande session

17.11.2017

Social Summit 2017: Möte 1. Tillträde till arbetsmarknaden

17.11.2017

Social Summit 2017: Möte 2. Rättvis sysselsättning och rättvisa arbetsvillkor

17.11.2017

Social Summit 2017: Möte 3. Mellan jobb: stöd i omställning

Social Summit 2017: Presskonferens