Pinterest testar idé Pin Sharing direkt till Facebook och Instagram Stories

Pinterest vill hjälpa användarna att maximera marknadsföringsvärdet av sina Idea Pins, med ett nytt alternativ som gör det möjligt att dela direkt till Instagram och Facebook Stories, komplett med ett vattenmärke från Pinterest. Som framgår av den här tweeten från @whimchic kommer den nya processen att göra det möjligt för användare att åter dela sina […]

Facebook presenterar nya verktyg för företagsanslutningar, inklusive en utvidgning av Click-to-Message

Det finns en del att ta till sig här. I dag har Facebook tillkännagivit en rad nya verktyg som ska hjälpa företag att etablera mer direkta kontakter med potentiella kunder, med särskilt fokus på personliga meddelanden, samtidigt som man också vill förbättra upptäckten av företag och tillhandahålla nya hanteringsalternativ för att underlätta företagsverksamhet och räckvidd. […]